Gezondsheidshuis Stadshagen en Cobbler passen bij elkaar.

Aad Schouten is Directeur van GEZONDHEIDSHUIS Stadshagen. ‘Een stichting’ verduidelijkt hij en hij legt uit dat dát belangrijk is, omdat het eigenaarsbelang geen rol speelt en de zorgverleners minder bezig hoeven te zijn met het bedrijfsbelang. ‘Dat gaat natuurlijk niet helemaal op, want ook bij ons zijn kosten belangrijk, maar het is wel het uitgangspunt van het GEZONDHEIDSHUIS. Zodat onze zorgverleners zich kunnen focussen op de kwaliteit van de zorg.’

Op zoek naar samenwerking

Samen met een van de huisartsen en een apotheker startte hij krap een jaar geleden een traject om ook te professionaliseren op het gebied van ICT.  “We besloten met twee gespecialiseerde partijen in gesprek te gaan over onze wensen. Natuurlijk speelde het mee dat Cobbler al een raamovereenkomst had in de regio. Wij zoeken graag de samenwerking op. Belangrijker was dat we er allemaal een goed gevoel over hadden. We willen een partner op het gebied van ICT, zo één die ons proactief van advies voorziet en snel kan schakelen.’ De eerste gesprekken waren een half jaar geleden en Schouten zegt nu: ‘Ik weet dat de keuze voor Cobbler goed is, we passen bij elkaar.’

Cobbler in samenwerking met Schouten

Tijd voor zorg

Stadshagen is de jongste wijk van Zwolle, een wijk die zal doorgroeien naar een kleine 34.000 inwoners. De laatste 20 jaar is de stichting daarin meegegroeid en doet dat nog steeds. Het ‘huis’ bestaat uit 2 huisartsenpraktijken, 1 apotheek en een praktijk voor fysiotherapie, dat is de stichting, daarnaast biedt het onderdak aan zorgpartners, zoals bijvoorbeeld de diëtiste of de verloskundige. GEZONDSHEIDSHUIS Stadshagen wil innovatief zijn en de wijk optimaal ondersteunen. Zo werkt het bijvoorbeeld met ruimere openingstijden.

Jan-Willem van Daalen van Cobbler vertelt over de samenwerking: ‘Cobbler gaat de zestig werkplekken volledig vernieuwen en verder moderniseren en blijft daarna in vaste afspraken het beheer uitvoeren. Daarnaast gaan we met GEZONDHEIDSHUIS Stadshagen op regelmatige basis in gesprek over bijvoorbeeld innovaties of slimmer werken. Doordat er gekozen is voor het totale dienstenpakket van Cobbler kunnen wij hen goed ontzorgen. Zodat zij inderdaad in staat gesteld worden dat te doen wat er écht toe doet: Zorgen!’


in
Deel deze post